From October 2018

Różnorodne zawody wiążące się z informatyką i ich funkcje

Obecnie komputery posiadają bardzo istotną funkcję. Wiele osób nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić codzienności bez używania urządzeń komputerowych w domu i w pracy. Technologia wiążąca się z tymi urządzeniami i siecią przez długi czas dynamicznie się rozwijała. Wraz z tym rozwojem powstała także konieczność stworzenia profesji związanych z tym właśnie zakresem.

Read more

Praca opiekunki osoby starszej u naszych zachodnich sąsiadów – na co można liczyć?

Osoby podejmujące pracę u naszych zachodnich sąsiadów liczyć mogą na atrakcyjne zarobki oraz dobre warunki dodatkowe. Na czym właściwie polega praca opiekuna osoby starszej, jakie są wymagania pracodawców i jak wyglądają warunki takiej pracy?
Najczęściej do zadań opiekunki należy przede wszystkim sprawowanie opieki nad osoba starszą (w zakresie uzgodnionym przez rodzinę osoby starszej lub nią samą), planowanie wolnego czasu, uczestnictwo w prostych obowiązkach domowych - takich jak sprzątanie, gotowanie i zakupy.

Read more

Obowiązkowe szkolenia BHP dla kadry pracowniczej w naszej firmie- kiedy możemy skorzystać ze szkoleń on-line?

Każdy pracodawca musi przeszkolić własnych pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajomość zasad jest obowiązkowym warunkiem do rozpoczęcia pracy na każdym stanowisku i udział w tego rodzaju szkoleniu musi być potwierdzony w formie pisemnej.

Read more