From 3 April 2019

Obowiązkowe szkolenia BHP dla kadry pracowniczej w naszej firmie- kiedy możemy skorzystać ze szkoleń on-line?

Każdy pracodawca musi przeszkolić swoich pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajomość zasad jest obowiązkowym warunkiem do rozpoczęcia pracy na dowolnym stanowisku a także udział w tego typu szkoleniu musi być potwierdzony na piśmie.

Read more