From 9 June 2019

otrzymać pieniędzy unijnych

Mikre zaciekawienie funduszami europejskimi pośród małych firm wynika z ich złych doświadczeń w owym obrębie z uprzedniego okresu pomocowego i nieduży poziom zaufania do instytucji nimi zarządzającymi.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zdobyć fundusze unijne dla małych firm, będą mogli poświęcić środki pieniężne na rozwój rezerw materialnych i niematerialnych, w tym nabycie środków trwałych, także podwyższenie sfery zawodowych pracowników.

Read more