From 4 October 2019

Aktualności z Wejherowa

Z każdym nowym rokiem przybywa osób niepracujących. Dla powiatu wejherowskiego, w którym znajduje się niewiele zakładów pracy, poziom bezrobocia może budzić obawy. Powiatowy Urząd Pracy zapewnia różne formy wsparcia dla osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne. Jedną z nich są np. szkolenia zawodowe. Z owej pomocy skorzystało w minionym roku około 800 chętnych. Ale to nie jedyna oferta pomocy z Urzędu Pracy.

Read more