Tagged bezpieczeństwo i higiena pracy

bezpieczeństwo i higiena pracy

Obowiązkowe szkolenia BHP dla kadry pracowniczej w naszej firmie- kiedy możemy skorzystać ze szkoleń on-line?

Każdy pracodawca musi przeszkolić swoich pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajomość zasad jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia pracy na każdym stanowisku jak również udział w tego rodzaju szkoleniu musi być potwierdzony na piśmie.

Read more