Tagged bezpieczeństwo i higiena pracy

bezpieczeństwo i higiena pracy

Obowiązkowe szkolenia BHP dla kadry pracowniczej w naszej firmie- kiedy możemy skorzystać ze szkoleń on-line?

Każdy pracodawca musi przeszkolić własnych pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajomość zasad jest koniecznym warunkiem do rozpoczęcia pracy na każdym stanowisku oraz udział w tego rodzaju szkoleniu musi być potwierdzony w formie pisemnej.

Read more