Tagged efekty

efekty

Sposób rekrutacji w Polsce zmienił się diametralnie na przestrzeni kliku ostatnich lat

Do niedawna proces rekrutacji wyglądał tak, że kandydat jedzie do firmy, w jakiej chce zostać zatrudnionym. W dziale kadr zostawia CV łącznie z listem motywacyjnym. Jeśli przez dłuższy czas nie otrzymywał żadnego odzewu z zakładu pracy, osobiście podejmuje próbę skomunikowania się z ewentualnym pracodawcą.

Read more