Tagged emerytura

emerytura

Jakie są obecnie podstawowe obowiązki pracodawcy w naszym kraju i co powinien mieć na uwadze?

Obowiązki pracodawcy to zagadnienie, które regularnie ulega systematycznemu rozszerzeniu. Ma to związek po pierwsze z faktu, że wzrastającą rolę odgrywają między innymi prawa człowieka, przez co narzucane są bardziej restrykcyjne wymogi związane chociażby z zagwarantowaniem płacy minimalnej na pewnym poziomie. Ponadto każda osoba oferująca pracę innym jest zobowiązana do uiszczania odpowiednich składek, które dają szansę pracownikowi korzystania z powszechnej opieki zdrowotnej czy też dostęp do przyszłej emerytury.

Read more