Tagged portal

portal

Sposób rekrutacji w Polsce zmienił się diametralnie na przestrzeni kliku ostatnich lat

Do niedawna proces rekrutacji prezentował się w taki sposób, że poszukujący pracy udaje się do firmy, w której chce znaleźć pracę. W wydziale kadr pozostawiał CV wraz z listem motywacyjnym. Jeśli przez dłuższy czas nie otrzymywał żadnego odzewu z firmy, osobiście podejmuje próbę skomunikowania się z ewentualnym pracodawcą.

Read more