Tagged portal

portal

Sposób rekrutacji w Polsce zmienił się diametralnie na przestrzeni kliku ostatnich lat

Do niedawna proces zatrudniania prezentował się tak, że poszukujący pracy jedzie do firmy, w jakiej chce zostać zatrudnionym. W dziale kadr pozostawiał CV łącznie z listem motywacyjnym. Jeżeli przez dłuższy czas nie miał żadnego odzewu z firmy, osobiście podejmuje próbę skomunikowania się z ewentualnym pracodawcą.

Read more