Tagged portal

portal

Sposób rekrutacji w Polsce zmienił się diametralnie na przestrzeni kliku ostatnich lat

Do niedawna proces zatrudniania prezentował się tak, że kandydat udaje się do firmy, w jakiej chce być zatrudnionym. W wydziale kadr zostawia CV wraz z listem motywacyjnym. Jeśli przez dłuższy czas nie otrzymywał żadnego odzewu z firmy, osobiście podejmuje próbę kontaktu z potencjalnym pracodawcą.

Read more