Tag: pracodawca

pracodawca

O jakie dane osobowe może prosić pracodawca?

Zasada dotycząca gromadzenia a także przetwarzania danych osobowych pracobiorców jest jednakowa jak w wypadku danych zebranych od klientów.


Powinniśmy zawsze pamiętać, by nie przechowywać informacji, jakie nie są umotywowane przepisami.

Read more

Leasing pracowniczy jako użyczenie pracowników

Leasing pracowniczy to wydzierżawienie pracujących zatrudnionych na stałe w drugiej jednostce. Żeby można było mówić o leasingu pracowniczym, musi dojść do nawiązania porozumienia między dwoma pracodawcami, macierzystym i wynajmującym, w którym zakładany jest czas trwania urlopu bezpłatnego pracującego, jego stanowisko i forma wykonywanej pracy.

Read more