Tagged szkolenia on-line

szkolenia on-line

Obowiązkowe szkolenia BHP dla kadry pracowniczej w naszej firmie- kiedy możemy skorzystać ze szkoleń on-line?

Każdy pracodawca powinien przeszkolić swoich pracowników z zasad BHP. Znajomość zasad jest koniecznym warunkiem do rozpoczęcia pracy na każdym stanowisku tudzież udział w takim szkoleniu musi być potwierdzony w formie pisemnej.

Read more