Tagged transakcja

transakcja

Jakie są obecnie podstawowe obowiązki pracodawcy w naszym kraju i co powinien mieć na uwadze?

Obowiązki pracodawcy to zagadnienie, które każdego roku ulega systematycznemu rozszerzeniu. Wynika to głównie z tego, że coraz większą rolę odgrywają na przykład prawa człowieka, przez co narzucane są bardziej restrykcyjne wymogi związane na przykład z zapewnieniem płacy minimalnej na wybranym poziomie. Oprócz tego każda osoba gwarantująca pracę innym jest zobowiązana do uiszczania konkretnych składek, które dają możliwość pracownikowi korzystania z powszechnej opieki zdrowotnej lub też dostęp do przyszłej emerytury.

Read more