Czy korzystanie z treningu ppoż i usług bhp są konieczne w prowadzeniu współczesnego przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, kierownikom albo nabywcom budynku, w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej stawiany jest warunek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia podejścia postępowania na wypadek ognia, tragedii żywiołowej lub odrębnego miejscowego zagrożenia.

Gaśnica w budynku

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Również o kursach z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, mowa jest w ustawie ministra gospodarki i pracy. Niejednokrotnie przedsiębiorstwa robiące kursy ppoż (http://www.induko.pl/uslugi-ppoz/szkolenia-ppoz) i usługi bhp prowadzone są przez profesjonalnych strażaków co sprawia jeniezwykle interesującymi. Kursy odbywają się na przyrządzie pewnym z zastosowaniem autentycznego płomienia, pokazując napady także ogień oleju kuchennego. W trakcie szkoleń jest sposobność przejścia przez namiot symulujący zadymione pomieszczenie, gasić ogień płynów, spirytusów, jak również elementów sprzętu naszego biura bądź mieszkania.

Uczestnicy szkoleń nabywają wiedzę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, mają szansę zobaczenia w jaki sposób rozwija się ogień, poczuć ciepło płomienia, nauczyć się dławić, zestawiaćstosowne gaśnice, prowadzić skutecznie ewakuację. Każdy pracodawca ma zadanie przeprowadzenia nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenia ogólnego z bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie usługi bhp (np. sprawdź stronę www) proponują różnego rodzaju firmy. Firmy te zaznajamiają pracownika z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, także przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy a też zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków.

Poza tym powinien być zrobiony instruktaż stanowiskowy. Jest to szkolenie konieczne dla pracowników nowo pracujących na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na te stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmienienia procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o czynniku szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz innych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.