Profesjonalne wyceny majątku firm

Otwarcie własnej firmy a następnie jej rozwijanie to naturalna kolej rzeczy, jaka jest spotykana u większości przedsiębiorców. Jednak prowadząc przez wiele lat biznes, zdobywając kolejne zlecenia, kontrakty i klientów niektórzy biznesmeni nie do końca mają orientację, ile ich firma będzie warta. Niekiedy pytanie takie będzie się pojawiać dopiero wówczas, gdy ktoś złoży propozycję na kupno firmy. Wielu przedsiębiorców zapewne zdecyduje się odmówić, gdyż będzie chciała dalej prowadzić swój biznes, lecz część na pewno się nad taką ofertą zastanowi.

Jednak w takiej chwili przedsiębiorca dokładnie powinien wiedzieć, ile w rzeczywistości jest warta jego firma, bo inaczej będzie mógł sporo na takiej sprzedaży utracić. Z tego też powodu w takich przypadkach niezbędna będzie fachowa wycena przedsiębiorstwa, wykonana przez niezależnego audytora. Dopiero po przeprowadzeniu tego typy wyceny przedsiębiorca może się dokładnie zastanowić i przemyśleć, czy przedsiębiorstwo będzie się opłacało się sprzedawać, czy sprzeda tylko niewielką część udziałów, czy jednak ją pozostawi i w dalszym ciągu będzie swój biznes prowadził.
wycena firm

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com

Jak najczęściej w takich sytuacjach bywa, wycena udziałów może być dokonywana w zróżnicowany sposób i różnymi metodami. Najbardziej istotny jest cel, który ma takiej wycenie przyświecać. Całkowicie odmiennie firma powinna być szacowana, kiedy w grę chodzić będzie jej sprzedaż, uzyskanie inwestora albo giełdowy debiut, a inaczej dla celów księgowo-podatkowych. Z tego też powodu dopiero po określeniu celu audytor może przystąpić do działania. Istotna jest także metoda wyceny, gdyż jest ich kilka, a właściwą trzeba wybrać także mając na uwadze to, do czego wycena będzie wymagana. Najbardziej popularne są trzy sposoby wycen, to znaczy porównawcza, dochodowa i majątkowa. Metoda porównawcza bazuje na firmach o podobnym profilu działalności i wielkości zatrudnienia, po analizie ich wyników finansowych i ogólnej jakości szacuje się, jak dużo warta być może wyceniana firma. Metoda dochodowa w kilku słowach polega na tym, że do wyceny wartości należy wziąć pod uwagę przyszłe przychody, zaś majątkowa metoda to w największym skrócie wycena firmowego majątku, zmniejszonego o zobowiązania i należności.