Własność intelektualna ma współcześnie niezwykle duże znaczenie

Są to wszelkie wytwory ludzkiego umysłu i chociaż ich wartość jest niematerialna, to są ujmowane w formie materialnych nośników. Wytwory umysłu trzeba prawidłowo zabezpieczyć. Ale w jaki sposób? Skupimy się na dwóch wyjątkowo powszechnych – prawie autorskim oraz patencie.

Pierwsza możliwość, a zatem prawo autorskie jwp, chroni utwory, a więc oznaki działalności twórczej, jakie mają indywidualny charakter i mogą być wyrażone w różnoraki sposób. Zaliczają się do nich m.in. utwory słowne, graficzne i plastyczne, lutnicze, sceniczne, jak również audiowizualne. Ochrona utworu przez prawo autorskie następuje automatycznie i rodzi się z chwilą jego ustalenia. Nie trzeba spełniać żadnych formalności, toteż, jeżeli tylko twórca zauważy, iż ktoś korzysta z jego utworu w sposób bezprawny, może dochodzić swojej racji w sądzie. W działaniach sądowych odnoszących się do powyższego typu spraw najistotniejsze jest zdołać udowodnić, że utwór jest naszego autorstwa. Nieodzowne jest również podanie daty jego powstania, zatem już na początku warto jest postarać się o posiadanie niniejszych dowodów. Zawsze lepiej zabezpieczyć się zawczasu, aby później nie mieć żadnych kłopotów.

Company work

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Drugą możliwością zabezpieczenia własności intelektualnej są patenty – http://www.jwp.pl/uslugi/wynalazki.html. Przyznawane są dla rozmaitego rodzaju wynalazków. Patent w porównaniu do prawa autorskiego domaga się trochę fatygi, ponieważ nieodzowne jest zmierzenie się z dosyć długim oraz wymagającym postępowaniem prawnym. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wynalazku do właściwego urzędu patentowego wraz z podaniem o przyznanie patent, opisem wynalazku, skrótem oraz zastrzeżeniem patentowym. Potem dokument zostaje rozpatrzony i w zależności od decyzji uzyskuje bądź nie uzyskuje się patentu. Patent jest wyłącznym prawem do korzystania z danego wynalazku, tak samo w sposób zawodowy, jak i zarobkowy, na terenie całej Polski. Patenty nie są wieczne, albowiem obowiązują przez dwadzieścia lat.

Do zabezpieczenia własności intelektualnej służy też ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także o prawie własności przemysłowej oraz ochronie baz danych. Dobrze jest orientować się w temacie i zaznajomić się rzetelnie ze wskazanymi ustawami, jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się więcej.
Autor http://jwp.pl/