Pojęcia, które podobno znasz, lecz nie potrafisz wytłumaczyć, o co w nich chodzi. Czy również masz te kłopoty?

Też tak macie, że czasami słyszycie po raz któryś jakieś sformułowanie, nieważne czy od znajomych, czy w telewizji, radiu czy jeszcze skądinąd, ale jak przyjdzie co do czego, to znaczy, jeśli macie wyjaśnić, co oznacza dane pojęcie, to pojawia się problem. Wiele razy słyszeliśmy tą nazwę i wytłumaczenie, że już myśleliśmy, że z pewnością bez problemu wiemy, co dane pojęcie znaczy.

Niestety, nie działa to w ten sposób, szczególnie, kiedy pojęcia nie są tak wcale łatwe i mało skomplikowane. Spójrzmy na takie pojęcia, które nie dość, ze ciekawe, to mogą być przydatne w każdym momencie naszego życia.

Na przykład pojęcie rejestracji znaku towarowego. Jest to chroniony prawnie element, przez to, że jest jedyny i niepowtarzalny, w sposób skuteczny odróżnia się od konkurencyjnych produktów i usług. Znakiem towarowym nazywamy wiele rzeczy, może być to rysunek, wyraz, ornament czy kompozycja kolorystyczna. Może być nią też forma opakowania lub towar, a nawet melodia czy inny sygnał dźwiękowy, którego dany przedsiębiorca używa – w obrocie gospodarczym.

Bilbord reklamowy

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Ma to na celu uzyskanie spójnej identyfikacji swoich usług i towarów. Tak żeby konsumenci mieli wiedzę na temat z jaką jakością mają do czynienia. W zdecydowanej większości krajów na świecie, znak taki można zarejestrować w urzędzie patentowym. To sprawia, że inne osoby nie będą mogły z niego korzystać. Ciekawym pojęciem jest też wspólnotowy znak towarowy. Powstał on głównie z myślą o stworzeniu dobrze funkcjonującego rynku wewnątrz wspólnoty UE. Twórcy tego znaku mieli świadomość, że najbardziej istotne jest właśnie stworzenie takiego wspólnotowego systemu znaków. Jest to gwarantem jednolitej ochrony na terenie całej Unii Europejskiej.

W tym temacie można też usłyszeć o osobistych prawach autorskich. Jest to grupa uprawnień, które przysługują twórcy utworu. Niniejsze regulacje ochraniają związek twórcy ze stworzonym przez niego dziełem. W naszym prawie to pojęcie reguluje artykuł 16 „Ustawy o prawo autorskie i prawach pokrewnych”. Jest to szczególny przypadek tak zwanej niezbywalnej więzi, która dodatkowo nie podlega zrzeczeniu się, która łączy twórcę z jego utworem. Jak widać, pojęcia te są nam znane, ale ich wytłumaczenie w świetle prawa może stwarzać kłopoty, dlatego więc tak trudno wytłumaczyć, o co nich w chodzi.