Wyburzenie budynków

Zdarza się, że w naszym przedsiębiorstwie w ramach renowacji trzeba wykonać ciężkie prace budowlane. Często, żeby pobudować nowocześniejszą, bardziej dostosowaną do zmieniających się wymogów biznesowych halę produkcyjną, należy najprzód wyburzyć stare budynki fabryczne.

Zazwyczaj na tego rodzaju przedsięwzięcia niezbędne jest właściwe, założone przez ustawę budowlane zezwolenie. Procedura jest taka sama jak w przypadku przeprowadzania pozwolenia na inwestycję. Inwestor naturalnie będzie zobligowany do zachowania reguł bezpieczeństwa nie wyłącznie w obrębie wznoszonej budowy ale i w jej najbliższym sąsiedztwie. Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę to: przyzwolenie od właściciela budynku (nawet jeżeli my jesteśmy owym właścicielem), plan usytuowania obiektu, szczegółowy opis zamierzonych robót z dogłębnym wyznaczeniem metody przeprowadzenia demontażu i zasad zachowania bezpieczeństwa.

styropian

Autor: Baumit

Konieczne mogą być również inne dokumenty i pozwolenia, zależnie od rodzaju konstrukcji jaką chcemy wyburzyć, jej pierwotnego przeznaczenia i zainstalowanych wewnątrz narzędzi. Przyzwolenie na rozbiórkę musi być doniesione do stosownego wydziału architektonicznego właściwego dla zlokalizowania budowa. Prac owych można dokonywać po miesiącu od daty dostarczenia wniosku o przyzwolenie na rozbiórkę, nie dalej jednak niż dwa lata od daty zaczęcia demontażu określonego we wniosku. Po miesiącu od oddania wniosku legalnie możemy puścić w ruch młot wyburzeniowy i dokonać tego co faceci lubią najbardziej, zatem demolki i to legalnej, czyli pokruszyć z lubością betonową posadzkę lub też asfalt.

Młot wyburzeniowy może spowodować urazy u operatora stąd bezwzględnie trzeba stosować ekwipunek ochraniający słuch jak też układ kostno-stawowy.

Gruz powstały po robotach rozbiórkowych można spożytkować jako budulec wtórny, na przykład do zagęszczenia gruntów. Przedtem jednak powinna popracować kruszarka. Nieraz w czasie prac rozbiórkowych będziemy zmuszeni coś ciężkiego unieść na niezbyt wielką wysokość. Rewelacyjnie w tym celu nada się podnośnik nożycowy, chociaż przeważnie tego rodzaju narzędzie użytkuje się w zakładzie samochodowym.