Tagged zagrożenia

zagrożenia

Wykaz podstawowych obowiązków pracodawców przy zatrudnianiu nowych ludzi do pracy, zalety szkoleń BHP

Zatrudniając nowego pracownika przedsiębiorca będzie wobec niego miał sporo obowiązków. Jednym z nich będzie wysłanie takiej nowej osoby na obowiązkowe szkolenie BHP, bez tego nie można podjąć realizacji obowiązków pracowniczych, zwłaszcza jeśli miałby one być na jakiś większych maszynach czy urządzeniach. Szczegółowo te sprawy reguluje kodeks pracy, a za ich nieprzestrzeganie grożą poważne kary.

Read more

Czy korzystanie z treningu ppoż i usług bhp są konieczne w prowadzeniu współczesnego przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, kierownikom albo eksploatatorom budynku, w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustawy ochrony przeciwpożarowej stawiany jest warunek zaznajomienia pracowników z ustawami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek ognia, klęski naturalnej lub odmiennego miejscowego zagrożenia.

Read more