Tagged zatrudnienie

zatrudnienie

otrzymać pieniędzy unijnych

Małe zainteresowanie funduszami europejskimi pośród drobnych firm wynika z ich złych doświadczeń w tym obrębie z byłego czasu pomocowego i mały pułap ufności do instytucji nimi zarządzającymi.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zdobyć fundusze unijne dla małych firm, będą mogli przekazać środki pieniężne na zwiększenie rezerw materialnych i niematerialnych, w tym zakup środków trwałych, także podniesienie obszarów zawodowych pracowników.

Read more