Tagged zatrudnienie

zatrudnienie

otrzymać pieniędzy unijnych

Małe zainteresowanie funduszami europejskimi wśród małych firm powstaje z ich złych przejść w owym obrębie z byłego czasu pomocowego i mały pułap ufności do instytucji nimi dysponującymi.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się pozyskać fundusze unijne dla małych firm, będą mogli poświęcić środki finansowe na rozwój zasobów materialnych i niematerialnych, w tym kupno środków trwałych, również powiększenie zdolności zawodowych personelu.

Read more