Zobowiązania a także odpisy podatników w polskim ustawodawstwie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na pracodawcę powinność płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co istotne, musi regulować te składki w wyznaczonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego konsekwencje i uiścić odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została opłacona w terminie. Kiedy płatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, regulowana po terminie opłata musi być zwiększona o należne odsetki za zwłokę.

Faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Odsetki za zwłokę trzeba uiścić razem z nieterminowo opłacanymi składkami ZUS za dany okres, za który powstała zwłoka. Nie można najpierw opłacić po terminie samych składek, a kolejno dokonać zapłaty na poczet tylko odsetek (). Odsetki będą naliczane zawsze, gdy składki są uiszczane po czasie określonym w ustawie.

Kalkulator odsetek fiskalnych za zwłokę od zaległości, pomaga ustalić ich wielkość. W polskim prawie, ustawą regulującą system podatku od wartości dodanej, jest ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura wewnątrzwspólnotowa, to faktura dokumentująca WDT. WDT to sprzedaż towarów z Polski do innego państwa Wspólnoty UE na rzecz kupującego, który posiada ważny numer VAT UE.

Sprzedaż wyrobów następuje według przepisów zawartych w ustawie o VAT. Świadectwo homologacji, jest to zaświadczenie urzędowe. Ten dokument urzędowy stanowi integralną część pojazdu mechanicznego. Na podstawie świadectwa homologacji, można uzyskać dane dotyczące pojazdu – rok produkcji, miejsce produkcji, zastosowanie auta – osobowy, ciężarowy itp.

Jeżeli podoba Ci się prezentowany tekst, kliknij ten odnośnik – niewątpliwie również warto zobaczyć także jeszcze jeden interesujący materiał.

Homologacja ma także wpływ na wysokość opłaty OC, AC. Dla posiadacza pojazdu mechanicznego z homologacją jest o wiele mniejsza składka za roczne ubezpieczenie (). Przepisy nakreślają również warunki dla przestrzeni ładunkowej, czyli części samochodu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Auta z kratką odchodzą do lamusa, ponieważ autem firmowym może być każdy pojazd, bez względu na wielkość bagażnika, ładowność, lub też stałe odseparowanie części osobowej od bagażowej.

Zazwyczaj o świadectwo homologacji, ubiegają się przedsiębiorstwa dlatego, że bez tego dokumentu nie mogą odliczać podatku za paliwo. W sytuacji kiedy pojazd mechaniczny posiada homologację UE – N1 możliwe jest skorzystanie z pełnego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i innych kosztów.

, , , ,

Related posts

Latest posts

Zadbajmy o swoje miejsce pracy

Pewnie że nie warto nikogo przekonywać, iż jeśli chce dobrze wypełniać własną robotę, to głównie musi się okupić w podstawowe narzędzia, które mu ją ułatwią. Ale prawda jest też taka, że potrzebujemy dobrego miejsca, na którym będziemy mogli robić tą swoją pracę, tak by było nam wygodnie, żebyśmy mieli szanse dojść do każdego miejsca oraz jednocześnie by było całkowicie bezpiecznie.

Inwentaryzacja środków trwałych wspomoże działalność przedsiębiorstwa

Opcje i cele, jakie ma inwentaryzacja środków trwałych są bardzo szerokie, a należy do nich m.in. układanie rzeczywistego planu aktywów na poszczególne dni. Wśród opcji, jakie zagwarantować może inwentaryzacja środków trwałych wymienić można też możliwości porównywania stanu obecnego ze stanem księgowym. Dzięki temu można definiować różnice, jakie w konkretnych okresach wystąpiły oraz wymienione różnice dokładnie liczyć. Dodatkowo inwentaryzacja środków trwałych umożliwia doprowadzenie stanu księgowego do stanu aktualnego bez żadnych problemów wynikających z zaniechania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – główne informacje

Z określeniem bezpieczeństwa i higieny pracy (w skrócie BHP) można się spotkać ogromnie często. Skrót ten powstał i został wdrożony wiele lat temu i znajduje zastosowanie w bardzo wielu zróżnicowanych lokalizacjach i okazjach. Określenie to obejmuje zestaw określonych przepisów, dotyczących zasad bezpiecznej i właściwej pracy w zakładzie produkcyjnym lub innym. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą właściwie każdego miejsca, w którym przebywa znaczna liczba ludzi przez określony czas.

Tester oprogramowania Wrocław poszukuje takiej osoby

Jeśli pragniemy działać w branży it, to powinniśmy dobrze znać się na komputerach, mieć o nich wiedzę ogólną, lecz też taką detaliczną. Dlatego właśnie trzeba się przyjrzeć na czym najlepiej się znamy i takie swe zdolności zaoferować w czasie rozmowy.
Powinno się sprawdzić jak wygląda rekrutacja it
Obowiązkowo powinniśmy myśleć, w jakiej branży pragniemy być zatrudnieni.

Obowiązki każdego Polaka – rozliczenie ze skarbówką

Każdy, kto w minionym roku podatkowym wykonywał pracę zarobkową i w konsekwencji osiągnął jakiś dochód, zobowiązany jest do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jest to konsekwencja obowiązującego w naszym kraju prawa. Jego nie przestrzeganie to wielkie kłopoty, które mogą być związane nawet z pobytem w zakładzie karnym. Czas na dostarczenie formularza PIT jest zawsze do końca kwietnia roku następującego po roku, za który się rozliczamy.