Masz dość kontrahentów, którzy nie realizują zobowiązań? Przeczytaj, co jesteś w stanie z tym uczynić!

Ktokolwiek prowadzący firmę wie, że istotą dobrego działania interesu jest płynność płatnicza. Równolegle nieraz wie także, jak trudno tę płynność finansową utrzymać.

Wyszukiwarka

Autor: Zumi
Źródło: http://www.zumi.pl
Nie wypływa to jedynie z winy przedsiębiorcy – zależne jest także między innymi od wypłacalności odbiorców. Jak temu sprostać?
laptop

Autor: markus spiske
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście główną i zasadniczą czynnością musi być oszacowanie wypłacalności klienta, na tyle oczywiście, na ile wydaje się to dopuszczalne.

Absorbują Cię przedstawiane tutaj zagadnienia? Jeśli tak, to kliknij dodatkowo ten link – są tu ważne informacje (https://www.pl.gigroup.com/praca/budownictwo/), które też Cię zaciekawią!

Musimy jednak wspominać, że kondycja może się z biegiem czasu zmienić i dziś zrewidowana pozytywnie, za kilka miesięcy znacznie się pogorszy. Nasz kontrahent przestanie wówczas spłacać swoje zobowiązania. W takim razie możemy skorzystać z takiego rozwiązania jak (cesja wierzytelności). Oznacza to, mówiąc prostym językiem, odsprzedanie wierzytelności (czyli naszego prawa do konkretnej kwoty) innemu podmiotowi. Gwarantuje to nam jako cedentowi szybkie uzyskanie funduszy, koniecznych do funkcjonowania naszej organizacji. Musimy jedynie poinformować dłużnika o przekazaniu praw do należności na jej kupca, zwanego cesjonariuszem.

formalności

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com

Takie działanie wchodzi w skład usługi faktoringu. Zajmują się nim planowo przygotowane przedsiębiorstwa, które nie licząc cesji, to znaczy inaczej przelewu wierzytelności, są w stanie nam zaproponować wsparcie w ściąganiu zobowiązań, konsulting i inne . Łatwo się więc domyślić, że jeśli chodzi o faktoring koszt jest uzależniony od tego, co poza cesją wierzytelności zdecydujemy się uzyskać od danego przedsiębiorstwa.

Istotne jest, żeby spojrzeć, czy w umowie, którą z nim podpiszemy, będzie zapis o tym, że nabywca może wymagać spłaty wierzytelności od sprzedającego w momencie niewypłacalności dłużnika.

, ,

Related posts

Latest posts

Nawet sporą firmę możemy idealnie znać

Im większa firma, tym bez wątpienia ciężej jest panować nad wszystkimi istotnymi sprawami, które się z nią łączą. Dlatego właśnie należy się wywiedzieć, czy mamy szansę zakupić jakieś -programy, które pomogą nam nad tym wszystkim zapanować oraz które sprawią, że nawet przy bardzo rozbudowanej firmie, będziemy w stanie w mgnieniu oka dostać wszystkie niezbędne informacje o jej funkcjonowaniu.

Program płacowy znacząco usprawnia pracę

Program dla firm powinien posiadać dobre moduły

Coraz częściej nasze zakłady będą tak rozszerzone oraz posiadają tak sporo działów, że ciężko okazuje się być nad nimi zapanować, nie mając właściwego programu komputerowego. Dlatego dyrektorzy wykonają wszystko, by dobrze dobrany program dla firm jak najprędzej pojawił się w ich posiadaniu, bo mają gwarancję, że wówczas prościej będzie im kierować własną załogą.