Masz dość kontrahentów, którzy nie realizują zobowiązań? Przeczytaj, co jesteś w stanie z tym uczynić!

Ktokolwiek prowadzący firmę wie, że istotą dobrego działania interesu jest płynność płatnicza. Równolegle nieraz wie także, jak trudno tę płynność finansową utrzymać.

Wyszukiwarka

Autor: Zumi
Źródło: http://www.zumi.pl
Nie wypływa to jedynie z winy przedsiębiorcy – zależne jest także między innymi od wypłacalności odbiorców. Jak temu sprostać?
laptop

Autor: markus spiske
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście główną i zasadniczą czynnością musi być oszacowanie wypłacalności klienta, na tyle oczywiście, na ile wydaje się to dopuszczalne.

Absorbują Cię przedstawiane tutaj zagadnienia? Jeśli tak, to kliknij dodatkowo ten link – są tu ważne informacje (https://www.pl.gigroup.com/praca/budownictwo/), które też Cię zaciekawią!

Musimy jednak wspominać, że kondycja może się z biegiem czasu zmienić i dziś zrewidowana pozytywnie, za kilka miesięcy znacznie się pogorszy. Nasz kontrahent przestanie wówczas spłacać swoje zobowiązania. W takim razie możemy skorzystać z takiego rozwiązania jak (cesja wierzytelności). Oznacza to, mówiąc prostym językiem, odsprzedanie wierzytelności (czyli naszego prawa do konkretnej kwoty) innemu podmiotowi. Gwarantuje to nam jako cedentowi szybkie uzyskanie funduszy, koniecznych do funkcjonowania naszej organizacji. Musimy jedynie poinformować dłużnika o przekazaniu praw do należności na jej kupca, zwanego cesjonariuszem.

formalności

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com

Takie działanie wchodzi w skład usługi faktoringu. Zajmują się nim planowo przygotowane przedsiębiorstwa, które nie licząc cesji, to znaczy inaczej przelewu wierzytelności, są w stanie nam zaproponować wsparcie w ściąganiu zobowiązań, konsulting i inne . Łatwo się więc domyślić, że jeśli chodzi o faktoring koszt jest uzależniony od tego, co poza cesją wierzytelności zdecydujemy się uzyskać od danego przedsiębiorstwa.

Istotne jest, żeby spojrzeć, czy w umowie, którą z nim podpiszemy, będzie zapis o tym, że nabywca może wymagać spłaty wierzytelności od sprzedającego w momencie niewypłacalności dłużnika.

, ,

Related posts

Latest posts

Na czym polega konsulting i doradztwo biznesowe?

Konsulting oraz doradztwo biznesowe odnoszą się do bardzo szerokiego pola semantycznego związanego z biznesem, jednak każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą powinien zaznajomić się z ofertą firm tego typu.

Co może zawierać przesyłka reklamowa?

Powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że efektywne promowanie firmy oraz podejmowanie działań marketingowych, to niezwykle istotne zadania, jeżeli chcemy mieć pełną świadomość tego, że będziemy zwracać na siebie znaczną uwagę odbiorców.

Edukacja wspiera sukces zawodowy. Maturzysto, czy wybrałeś już swój kierunek studiów?

Szkoła średnia za Tobą, nie musisz już się zadręczać codziennym wstawaniem wcześnie rano oraz rutyną, która jest z tym związana. Czeka cię kolejny rozdział w życiu, jakim są studia. To odpowiednia chwila, by wyruszyć w podróż ku następnej przygodzie. O życiu studenckim na pewno słyszałeś wiele, relacjonowali ci o tym starsi koledzy bądź rodzice. Huczne imprezy, nieprzespane noce, relaks na trawie w wiosennym słońcu za akademikiem.

W jaki sposób rozpoczynający karierę pisarze wydać mogą swoje książki, jakiego rodzaju opcje będą dla nich najlepsze.

Każdy początkujący pisarz w pewnym momencie będzie się zastanawiał, jak najlepiej wydać może swoją pierwszą książkę. Rzecz jasna rozważania takie będą miały sens jedynie wtedy, jak ta książka zostanie już napisana i na tyle skorygowana, że będzie się nadawała do druku. To akurat ma bardzo duże znaczenie, bo próba wypuszczenia na rynek, co zawiera błędy albo nie zostało dokończone zwyczajnie się skończy niepowodzeniem.