Audyt zużycia energii w większych przedsiębiorstwach to nowy obowiązek wprowadzony przez dekret UE

Parlament UE nałożył na państwa członkowskie nakaz przeprowadzania audytu energetycznego przez wielkie firmy funkcjonujące na ich terenie. Jest to rozwiązanie, które pomoże w oszczędzaniu energii oraz efektywniejszym jej używaniu.
Działania Unii są oczywiście związane z ekologią.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Chodzi o zaoszczędzenie energii i wykorzystanie jej w najbardziej wydajny sposób. Teraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy robić raz na cztery lata. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie wielkich przedsiębiorstw. Parają się tym niezależni fachowcy, którzy wykonują rozmaite testy porównawcze, a potem zawiadamiają zarządzających o tym, jak wiele energii mogą zaoszczędzić i jak najlepiej jej używać. Sprawi to, że dane przedsiębiorstwo zacznie używać mniej energii, co wpłynie pozytywnie na otaczający nas świat. Niejednokrotnie specjalistyczne firmy wykonujące audyt energetyczny przedsiębiorstwa proponują także doskonałe rozwiązania, jeśli chodzi o zużycie energii. Jednak jest to analiza droga i właściciele przedsiębiorstw muszą się z tym liczyć – na tej stronie bez problemu zdobędziesz podpowiedź.
testy porównawcze

Autor: Didriks
Źródło: http://www.flickr.com
Kiedy wszyscy więksi przedsiębiorcy w Polsce zrobią już takie kontrole, będzie można wykonać testy porównawcze oraz sprawdzić, jak wykorzystywana jest energia oraz, które przedsiębiorstwo robi to najefektywniej. Jest to niesłychanie ważne, ponieważ marnotrawstwo energii wyjątkowo negatywnie oddziałuje na środowisko, szczególnie jeżeli robi to duża firma. Tak więc audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma wpłynąć na poprawę jego wydajności. Wpłynie to pozytywnie zarówno na przedsiębiorstwo, jak i na środowisko. Oczywiście jeśli firma nie przeprowadzi takiej kontroli, to prawo (prawo gospodarcze wrocław) przewiduje wysokie grzywny. Lepiej zatem zatroszczyć się o to odpowiednio wcześnie. W Necie funkcjonuje wiele spółek, które zajmują się takimi kontrolami. Można przejrzeć ich oferty i zdecydować się na tę najlepszą dla swojego przedsiębiorstwa – audyt energetyczny przedsiębiorstw.

Należy też mieć w pamięci, aby skorzystać wyłącznie z oferty firm mających odpowiednie certyfikaty.
Warto mieć w pamięci, iż przedsiębiorstwo, które zechce obniżyć użycie energii będzie się ludziom kojarzyło wyjątkowo pozytywnie, co będzie miało wpływ na jego wizerunek. Ponadto profity dla środowiska są bezcenne.

, ,

Related posts

Latest posts

Zadbajmy o swoje miejsce pracy

Pewnie że nie warto nikogo przekonywać, iż jeśli chce dobrze wypełniać własną robotę, to głównie musi się okupić w podstawowe narzędzia, które mu ją ułatwią. Ale prawda jest też taka, że potrzebujemy dobrego miejsca, na którym będziemy mogli robić tą swoją pracę, tak by było nam wygodnie, żebyśmy mieli szanse dojść do każdego miejsca oraz jednocześnie by było całkowicie bezpiecznie.

Inwentaryzacja środków trwałych wspomoże działalność przedsiębiorstwa

Opcje i cele, jakie ma inwentaryzacja środków trwałych są bardzo szerokie, a należy do nich m.in. układanie rzeczywistego planu aktywów na poszczególne dni. Wśród opcji, jakie zagwarantować może inwentaryzacja środków trwałych wymienić można też możliwości porównywania stanu obecnego ze stanem księgowym. Dzięki temu można definiować różnice, jakie w konkretnych okresach wystąpiły oraz wymienione różnice dokładnie liczyć. Dodatkowo inwentaryzacja środków trwałych umożliwia doprowadzenie stanu księgowego do stanu aktualnego bez żadnych problemów wynikających z zaniechania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – główne informacje

Z określeniem bezpieczeństwa i higieny pracy (w skrócie BHP) można się spotkać ogromnie często. Skrót ten powstał i został wdrożony wiele lat temu i znajduje zastosowanie w bardzo wielu zróżnicowanych lokalizacjach i okazjach. Określenie to obejmuje zestaw określonych przepisów, dotyczących zasad bezpiecznej i właściwej pracy w zakładzie produkcyjnym lub innym. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą właściwie każdego miejsca, w którym przebywa znaczna liczba ludzi przez określony czas.

Tester oprogramowania Wrocław poszukuje takiej osoby

Jeśli pragniemy działać w branży it, to powinniśmy dobrze znać się na komputerach, mieć o nich wiedzę ogólną, lecz też taką detaliczną. Dlatego właśnie trzeba się przyjrzeć na czym najlepiej się znamy i takie swe zdolności zaoferować w czasie rozmowy.
Powinno się sprawdzić jak wygląda rekrutacja it
Obowiązkowo powinniśmy myśleć, w jakiej branży pragniemy być zatrudnieni.

Obowiązki każdego Polaka – rozliczenie ze skarbówką

Każdy, kto w minionym roku podatkowym wykonywał pracę zarobkową i w konsekwencji osiągnął jakiś dochód, zobowiązany jest do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jest to konsekwencja obowiązującego w naszym kraju prawa. Jego nie przestrzeganie to wielkie kłopoty, które mogą być związane nawet z pobytem w zakładzie karnym. Czas na dostarczenie formularza PIT jest zawsze do końca kwietnia roku następującego po roku, za który się rozliczamy.