Dobry poradnik dla kadrowca

praca

Autor: KIANO
Źródło: KIANO

Przed waszymi oczami lapidarny przewodnik dla wszystkich, którzy planują w przyszłości być kadrowcem.

W nim tłumaczę kilka kluczowych terminów łączących się z tą dziedziną.

Wypowiedzenie umowy o pracę – to skomplikowana sprawa. Musi zostać przesłane na piśmie zatrudnionemu i być schematycznie napisane. Najbardziej kluczowe zagadnienie dotyczy okresu wypowiedzenia, który jest inny w zależności od typu kontraktu. Spory odsetek umów zawiera z góry określone terminy wygaśnięcia, w pozostałych wypadkach obowiązuje ogólne prawo. Wtedy, gdy umowę podpisano na czas nieokreślony, to wygląda tak:

Okres pracy mniejszy niż 6 miesięcy – okres ma trwać czternaście dni
Od pół roku do trzydzieści sześciu miesięcy – czas wynosi 31 dni
Powyżej 3 lat zatrudnienia – 93 dni

Wypowiedzenie umowy o pracę może mieć miejsce na wiele sposobów. Wyżej omawiałem kwestię jednostronnego zerwania umowy. Zdarza się, że pracę ma swój koniec poprzez konsensus zainteresowanych. Najprościej dla kadrowca jest, kiedy musi załatwić formalności z umową na czas określony. W tej sytuacji ona po prostu wygasa, bez miesięcy wypowiedzenia.
Prawo pracy w naszym państwie daje specyficzne obostrzenia. Nie można zakończyć umowy człowiekowi, któremu do emerytury zostało mniej niż cztery lata pracy. Zabronione jest też wygasanie umowy w trakcie urlopu zatrudnionego.

Ta oferta (http://www.kwmediator.pl/) jest niezwykle atrakcyjna i jeżeli szukasz więcej wiadomości na prezentowaną tu tematykę, to znajdziesz je tutaj.

Panie ciężarne i młode matki są w Polsce pod wyjątkową protekcją – nie wolno ich wyrzucić z pracy w okresie noszenia dziecka ani podczas urlopu macierzyńskiego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ang. Human Resources albo HR. To zagadnienie można tłumaczyć różnie. HR to część nauki, która zajmuje się optymalnym kierowaniem kadry w firmach i instytucjach. To też zestaw narzędzi menedżerskich i potoczna nazwa na dział kadrowy w instytucji i biznesie.

Regulamin pracy wielu osobom potrafi się mieszać z pojęciem prawo pracy. Różnica jest bardzo duża. Prawo pracy to zbiór norm, ustalanych z góry przez legislaturę. Regulamin pracy jest ustalany przez kierownictwo biznesu bądź instytucji. Dotyczy kwestii, które nie są zapisane w nadrzędnym prawie. Regulują zazwyczaj ubiór kadry, liczbę spóźnień, proces ustalania grafików i inne warunki funkcjonowania. Najczęściej formułowane przez pion HR

, , , , , , ,

Related posts

Latest posts

Zadbajmy o swoje miejsce pracy

Pewnie że nie warto nikogo przekonywać, iż jeśli chce dobrze wypełniać własną robotę, to głównie musi się okupić w podstawowe narzędzia, które mu ją ułatwią. Ale prawda jest też taka, że potrzebujemy dobrego miejsca, na którym będziemy mogli robić tą swoją pracę, tak by było nam wygodnie, żebyśmy mieli szanse dojść do każdego miejsca oraz jednocześnie by było całkowicie bezpiecznie.

Inwentaryzacja środków trwałych wspomoże działalność przedsiębiorstwa

Opcje i cele, jakie ma inwentaryzacja środków trwałych są bardzo szerokie, a należy do nich m.in. układanie rzeczywistego planu aktywów na poszczególne dni. Wśród opcji, jakie zagwarantować może inwentaryzacja środków trwałych wymienić można też możliwości porównywania stanu obecnego ze stanem księgowym. Dzięki temu można definiować różnice, jakie w konkretnych okresach wystąpiły oraz wymienione różnice dokładnie liczyć. Dodatkowo inwentaryzacja środków trwałych umożliwia doprowadzenie stanu księgowego do stanu aktualnego bez żadnych problemów wynikających z zaniechania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – główne informacje

Z określeniem bezpieczeństwa i higieny pracy (w skrócie BHP) można się spotkać ogromnie często. Skrót ten powstał i został wdrożony wiele lat temu i znajduje zastosowanie w bardzo wielu zróżnicowanych lokalizacjach i okazjach. Określenie to obejmuje zestaw określonych przepisów, dotyczących zasad bezpiecznej i właściwej pracy w zakładzie produkcyjnym lub innym. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą właściwie każdego miejsca, w którym przebywa znaczna liczba ludzi przez określony czas.

Tester oprogramowania Wrocław poszukuje takiej osoby

Jeśli pragniemy działać w branży it, to powinniśmy dobrze znać się na komputerach, mieć o nich wiedzę ogólną, lecz też taką detaliczną. Dlatego właśnie trzeba się przyjrzeć na czym najlepiej się znamy i takie swe zdolności zaoferować w czasie rozmowy.
Powinno się sprawdzić jak wygląda rekrutacja it
Obowiązkowo powinniśmy myśleć, w jakiej branży pragniemy być zatrudnieni.

Obowiązki każdego Polaka – rozliczenie ze skarbówką

Każdy, kto w minionym roku podatkowym wykonywał pracę zarobkową i w konsekwencji osiągnął jakiś dochód, zobowiązany jest do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jest to konsekwencja obowiązującego w naszym kraju prawa. Jego nie przestrzeganie to wielkie kłopoty, które mogą być związane nawet z pobytem w zakładzie karnym. Czas na dostarczenie formularza PIT jest zawsze do końca kwietnia roku następującego po roku, za który się rozliczamy.