O czym powinna wiedzieć osoba pracująca w kadrach?

Każdy przedsiębiorca w chwili zatrudnienia pierwszego pracownika w ramach umowy umowy o pracę, zostaje pracodawcą. Moment ten, jest kluczowa, ponieważ jej konsekwencją jest wiele obowiązków jakie młody pracodawca musi wykonać. Powszechnie wiadomo, że niewiedza przepisów prawa szkodzi, dlatego wiedza dotycząca podstawowych zagadnień które wynikają z Kodeksu Pracy takich jak obliczanie płacy netto brutto czy udzielania urlopów pracownikom jest niezbędna.

Dokumentacja Pracownicza – o czym należy pamiętać.

Zatrudniając w ramach umowy o pracę mamy obowiązek każdej osobie zakupić osobną teczkę akt osobowych. Skoroszyt taki złożony jest z trzech części A – do której wykładamy dokumenty zebrane przed zatrudnieniem, część B – w czasie zatrudnienia a także C- po ustaniu umowy o pracę.

Przechowując dokumentację pracowniczą pamiętać należy aby je odpowiednio zabezpieczyć, ochrona danych osobowych nakłada obowiązek na pracodawcach przechowywania dokumentów w zamkniętej szafce aktowej.

Urlopy pracownicze – podstawy w pigułce.

Każdemu pracownikowi należą się urlopy, różne w zależności od okoliczności i celu. Najbardziej popularne są urlopy wypoczynkowe, mają one na celu regenerację sił pracownika. Na życiowe sytuacje takich jak ślub czy zgon kogoś z rodziny, ustawodawca przewiduje urlop okolicznościowy. Wymiar tego urlopu nie został odgórnie oszacowany, musimy tylko okoliczności urlopu okolicznościowego potwierdzić stosownym urzędowym pismem np. z skarbówki. Prawo (kancelaria adwokacka anny szirch) pracy umożliwia pracownikom skorzystania z urlopu na żądanie – o tym kiedy ma być od wykorzystany decyduje pracownik.

Prawdy i mity o zasiłkach.

Zasiłki są formą wsparcia dla tych którzy, znajdują w kryzysowej sytuacji życiowej. Powodem jej może być zły stan zdrowia, który uniemożliwia podjęcie pracy albo z uwagi na podeszły wiek. Pierwszym rodzajem zasiłku dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest zasiłek pielęgnacyjny. Do tego zasiłku mają prawo osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat a także osoby starsze – które ukończyły 65 lat. Zasiłek wynosi 153 zł. miesięcznie i ma na celu pokryć koszty opieki i pomocy w niesamodzielnej egzystencji dla tych niepełnosprawnych. Następnym świadczeniem, o którym należy wspomnieć, jest zasiłek przedemerytalny. Jest on przyznawany tym osobom, które do dnia zakończenia stosunku pracy z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy, były zatrudnione przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub tym, które do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły działalność gospodarczą pozarolniczą i regulowały z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.

Rodzaje umów o pracę, urlopy pracownicze, zasiłki czy świadczenia należne z tytułu opieki nad dzieckiem to jedynie część z podstawowych informacji, które dotyczą nas wszystkich. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna aby nie zagubić się w ogromnej ilości przepisów, zdobyć należne świadczenie lub nie dać się oszukać pracodawcy.

, , , ,

Related posts

Latest posts

Nawet sporą firmę możemy idealnie znać

Im większa firma, tym bez wątpienia ciężej jest panować nad wszystkimi istotnymi sprawami, które się z nią łączą. Dlatego właśnie należy się wywiedzieć, czy mamy szansę zakupić jakieś -programy, które pomogą nam nad tym wszystkim zapanować oraz które sprawią, że nawet przy bardzo rozbudowanej firmie, będziemy w stanie w mgnieniu oka dostać wszystkie niezbędne informacje o jej funkcjonowaniu.

Program płacowy znacząco usprawnia pracę

Program dla firm powinien posiadać dobre moduły

Coraz częściej nasze zakłady będą tak rozszerzone oraz posiadają tak sporo działów, że ciężko okazuje się być nad nimi zapanować, nie mając właściwego programu komputerowego. Dlatego dyrektorzy wykonają wszystko, by dobrze dobrany program dla firm jak najprędzej pojawił się w ich posiadaniu, bo mają gwarancję, że wówczas prościej będzie im kierować własną załogą.