O czym powinna wiedzieć osoba pracująca w kadrach?

Każdy przedsiębiorca w chwili zatrudnienia pierwszego pracownika w ramach umowy umowy o pracę, zostaje pracodawcą. Moment ten, jest kluczowa, ponieważ jej konsekwencją jest wiele obowiązków jakie młody pracodawca musi wykonać. Powszechnie wiadomo, że niewiedza przepisów prawa szkodzi, dlatego wiedza dotycząca podstawowych zagadnień które wynikają z Kodeksu Pracy takich jak obliczanie płacy netto brutto czy udzielania urlopów pracownikom jest niezbędna.

Dokumentacja Pracownicza – o czym należy pamiętać.

Zatrudniając w ramach umowy o pracę mamy obowiązek każdej osobie zakupić osobną teczkę akt osobowych. Skoroszyt taki złożony jest z trzech części A – do której wykładamy dokumenty zebrane przed zatrudnieniem, część B – w czasie zatrudnienia a także C- po ustaniu umowy o pracę.

Przechowując dokumentację pracowniczą pamiętać należy aby je odpowiednio zabezpieczyć, ochrona danych osobowych nakłada obowiązek na pracodawcach przechowywania dokumentów w zamkniętej szafce aktowej.

Urlopy pracownicze – podstawy w pigułce.

Każdemu pracownikowi należą się urlopy, różne w zależności od okoliczności i celu. Najbardziej popularne są urlopy wypoczynkowe, mają one na celu regenerację sił pracownika. Na życiowe sytuacje takich jak ślub czy zgon kogoś z rodziny, ustawodawca przewiduje urlop okolicznościowy. Wymiar tego urlopu nie został odgórnie oszacowany, musimy tylko okoliczności urlopu okolicznościowego potwierdzić stosownym urzędowym pismem np. z skarbówki. Prawo (kancelaria adwokacka anny szirch) pracy umożliwia pracownikom skorzystania z urlopu na żądanie – o tym kiedy ma być od wykorzystany decyduje pracownik.

Prawdy i mity o zasiłkach.

Zasiłki są formą wsparcia dla tych którzy, znajdują w kryzysowej sytuacji życiowej. Powodem jej może być zły stan zdrowia, który uniemożliwia podjęcie pracy albo z uwagi na podeszły wiek. Pierwszym rodzajem zasiłku dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest zasiłek pielęgnacyjny. Do tego zasiłku mają prawo osoby małoletnie, które ukończyły 16 lat a także osoby starsze – które ukończyły 65 lat. Zasiłek wynosi 153 zł. miesięcznie i ma na celu pokryć koszty opieki i pomocy w niesamodzielnej egzystencji dla tych niepełnosprawnych. Następnym świadczeniem, o którym należy wspomnieć, jest zasiłek przedemerytalny. Jest on przyznawany tym osobom, które do dnia zakończenia stosunku pracy z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy, były zatrudnione przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy lub tym, które do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły działalność gospodarczą pozarolniczą i regulowały z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.

Rodzaje umów o pracę, urlopy pracownicze, zasiłki czy świadczenia należne z tytułu opieki nad dzieckiem to jedynie część z podstawowych informacji, które dotyczą nas wszystkich. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna aby nie zagubić się w ogromnej ilości przepisów, zdobyć należne świadczenie lub nie dać się oszukać pracodawcy.

, , , ,

Related posts

Latest posts

Niezbędny w rozmaitych branżach telebim

Urządzenia wybierane do pracy przedsiębiorstwa muszą być odpowiednio przygotowane oraz w sposób złożony sprawdzone pod względem funkcyjnym. Wysoko cenione wyświetlacze czołowych w swojej branży producentów to absolutnie właściwy wybór, biorąc pod uwagę wielofunkcyjność na równi z idealnym, trendy designem. Innowacyjny telebim sprawuje się doskonale, dlatego dobrze jest zwrócić szczególną uwagę na korzyści wypływające z jego kupienia lub wynajęcia. Doskonale przemyślane propozycje producentów cieszą się sporym powodzeniem na rynku, gdzie codziennie trafia mnóstwo nowatorskich i funkcjonalnych rozwiązań.

Profesjonalny ekran led to dobre rozwiązanie do dobrego seansu kinowego

Bez wątpienia współcześnie filmy cieszą się znacznie większą modą aniżeli wertowanie książek. Powodów może być nadzwyczaj mnóstwoi naturalnie są one zróżnicowane zgodnie z subiektywnymi zainteresowaniami konkretnej osoby. Jedni zwyczajnie nie kochają odczytywać książek, inni za to posiadają tak mało czasu, że wertowanie książek w ich przypadku nie wkracza w grę i jedyna możliwość, żeby zaznajomić tekst danego dzieła, to naturalnie obejrzeć go na wielkim ekranie. Wśród nadmienionych ekranów jeszcze z większym natężeniem popularny staje się ekran led osiągalny w coraz to liczniejszej ilości telewizorów oraz w wielu sklepach. Tego modelu ekrany mają również dużo większe wykorzystanie, naturalnie zależne podobnie od pojedynczych potrzeb danego interesanta.

W jaki sposób uzyskać finanse na otwarcie interesu.

Bardzo wielu młodych osób, kiedy jest na progu dojrzałości frapuje się co pragnęłaby czynić w życiu. Bardzo dużo z nich stawia na dalszą naukę i podjęcie pracy w dziedzinach, w których najlepiej się czują. Natomiast bardzo duży procent młodych osób decyduje się wziąć rzeczy we własne ręce oraz starają się uruchomić własny interes.

Popyt na mieszkania w mieście Wrocław.

Łącznie z wiosennymi porządkami rośnie popyt na mieszkania Wrocław, jak i inne polskie miasta, doznaje czasowego spadku cen. Kierunek ten odwróci się w czasie wakacji i przypuszczalnie znów powróci od początku roku szkolnego. Właśnie we wrześniu do miasta napłynie kolejny rocznik studentów, część z nich może dostać od rodziców swoje pierwsze lokum.

W jaki sposób sprawnie rozliczyć pit? O czym warto wiedzieć?

Istnieją takie zadania, jakie powinny być zrobione w odpowiednim terminie, jakie najlepiej od razu wykonać, by potem nie było z tym jakiegoś kłopotu. Tak sytuacja wygląda bez wątpienia z wyliczeniem deklaracji podatkowej, czyli popularnego dokumentu pit. Chociaż co roku to robimy, to jakby ciążyła nad nami amnezja i za każdym razem o tym nie chcemy pamiętać.