Coraz większe znaczenie przykłada się do gospodarowania zasobami ludzkimi. Co to tak naprawdę jest?

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (z angielskiego Human Resources Management) obejmuje zestaw aplikacji które służą menadżerom do wykonywania zadań powiązanych z personelem. W aktualnym świecie wartość firmy będą stawiać zasoby ludzkie (ZL).

human resources

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com
Są one znaczącym kapitałem, w którego inwestycja może zagwarantować wiele zdobyczy. Patrząc na tego rodzaju podejście krok po kroku rozwijała się polityka rozporządzania zasobami ludzkimi (ZZL), która zakłada cele, metody oraz wyzwania, jakie powinny spełniać wspaniale funkcjonujące przedsiębiorstwo.

W literaturze stosowane jest także pojęcie „zarządzanie kadrami”, pod którym należy rozumieć zestaw działań (decyzji) które wiążą się z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i spełnianie potrzeb (rozwój) zatrudnionych. Przedmiotem zainteresowania funkcji personalnej w tym temacie są ludzie jako podmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i związanych z organizacją, a więc pracownicy pod względem ilości i jakości, ich zaangażowanie w działalność organizacji, zdobywane wyniki a także uwarunkowania tych elementów.

Innym spotykanym terminem jest „gospodarowanie zasobami ludzkimi”, które definiuje się jako działanie organizacji zrobione na przyciągnięcie, rozwój (Metoda DiSC) i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej.

firma

Autor: Martin Lang
Źródło: http://www.flickr.com
Systemami wspomagającymi możliwość zarządzania zasobami ludzkimi są na przykład systemy zarządzania wynagrodzeniami a także powiązane z nimi systemy zarządzania rezultatami pracowników (EPM), są kluczowymi komponentami szerokiego spektrum aplikacji zarządzania kompetencjami. Wymienione aplikacje są używane przez specjalistów działu hrm, przy ocenianiu rezultatów zatrudnionych a także zdobyciu używania kompetencji. Systemy kierowania wypłatami zapewniają modelowanie wynagradzania zatrudnionych razem z ich kompetencjami i wynikami; są też wykorzystywane jako narzędzie będące elementem strategii dla utrzymania istotnych dla przedsiębiorstwa kompetencji.

Systemy rozporządzania programami motywującymi, zaznaczane tez jako systemy zarządzania wynagrodzeniami działu sprzedaży, są wykorzystywane przez kierownictwo działu sprzedaży do modelowani i przepowiadania środków przeznaczonych na prowizje i inne motywatory oraz do dogrywania strategii typu „zapłata za pracę” z punktami w korporacji.

, , ,

Related posts

Latest posts

Nawet sporą firmę możemy idealnie znać

Im większa firma, tym bez wątpienia ciężej jest panować nad wszystkimi istotnymi sprawami, które się z nią łączą. Dlatego właśnie należy się wywiedzieć, czy mamy szansę zakupić jakieś -programy, które pomogą nam nad tym wszystkim zapanować oraz które sprawią, że nawet przy bardzo rozbudowanej firmie, będziemy w stanie w mgnieniu oka dostać wszystkie niezbędne informacje o jej funkcjonowaniu.

Program płacowy znacząco usprawnia pracę

Program dla firm powinien posiadać dobre moduły

Coraz częściej nasze zakłady będą tak rozszerzone oraz posiadają tak sporo działów, że ciężko okazuje się być nad nimi zapanować, nie mając właściwego programu komputerowego. Dlatego dyrektorzy wykonają wszystko, by dobrze dobrany program dla firm jak najprędzej pojawił się w ich posiadaniu, bo mają gwarancję, że wówczas prościej będzie im kierować własną załogą.