Tagged inwestycja

inwestycja

otrzymać pieniędzy unijnych

Niskie zaciekawienie funduszami europejskimi pośród małych firm wynika z ich kiepskich doświadczeń w tym obrębie z byłego czasu pomocowego i niski poziom zaufania do instytucji nimi zarządzającymi.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się uzyskać fundusze unijne dla małych firm, będą mogli przekazać środki pieniężne na zwiększenie rezerw materialnych i niematerialnych, w tym zakup środków trwałych, również podwyższenie zdolności zawodowych personelu.

Read more