Tagged inwestycja

inwestycja

otrzymać pieniędzy unijnych

Mikre zaciekawienie funduszami europejskimi wśród drobnych firm wypływa z ich kiepskich przejść w owym zakresie z uprzedniego czasu pomocowego i nieduży pułap zaufania do instytucji nimi dysponującymi.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się pozyskać fundusze unijne dla małych firm, będą mogli przeznaczyć środki finansowe na zwiększenie rezerw materialnych i niematerialnych, w tym zakup środków trwałych, także zwiększenie sfery zawodowych personelu.

Read more