Tagged pracy

pracy

odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie finansowe

Ustawa stanowi, że rezerwy szacuje się w uzasadnionej, wiarygodnie ocenionej wartości. Nie pokazuje jednakże praktycznych procedur wyceny zasobów. Wielkość, na jaką sporządzana jest rezerwa, powinna być jak najbardziej odpowiednim szacunkiem nakładów koniecznych do zrealizowania istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, to znaczy sumą, jaką firma uiściłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy, bądź zapłaciłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym terminie.

Read more