Tagged pracy

pracy

Biura typu rachunkowego i doradztwo podatkowe – a więc, jak samemu sobie dopomóc w trudnych chwilach

Podatki to zmora każdziutkiej osoby, która to skończyła osiemnaście lat oraz ma w posiadaniu jakikolwiek rodzaj dochodu - najczęściej jest to po prostu dochód pozyskiwania w czasie pracowania, lecz bywa to także obowiązkowe dla tych, którzy to pobierają przeróżne świadczenia, w tym świadczenie pochodzące z ZUS w formie renty, dla przykładu rodzinnej, czy też nawet najmniejszej z nich - Socjalnej.

Read more

odprawy emerytalne jako jednokrotne, powszechne świadczenie finansowe

Prawo stanowi, że rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie ocenionej ceny. Nie pokazuje natomiast konkretnych procedur oceny rezerw. Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, powinna być jak najbardziej stosownym szacunkiem nakładów nieodzownych do zrealizowania istniejącego obowiązku na dzień bilansowy, to znaczy kwotą, jaką firma uiściłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy, lub zapłaciłaby na rzecz strony trzeciej w zamian za przejęcie na siebie obowiązku w owym czasie.

Read more