Co powinien zagwarantować nam nasz pracodawca?

Poza wypłatą wynagrodzenia chlebodawca będzie miał względem pracobiorcy szereg innych zadań, w tym pomaganie mu w powiększaniu kwalifikacji oraz zagwarantowanie należytych warunków pracy.


Kodeks nakłada na pracodawcę ciąg zobowiązań względem zatrudnionych.

Read more